„Vše začíná ideou“

Sestava násypek Lis 1184

Hlavním požadavkem bylo zkonstruovat nové násypky do stávajícího stoje tak, aby nedocházelo k ucpávání.

© 2015 designed by iMind