„Vše začíná ideou“

Hubice

Slouží pro vytlačovací stroj k výrobě gumových hadic. Vysoké požadavky na přesnost, drsnost povrchu.

© 2015 designed by iMind