„Vše začíná ideou“

Značení stanice 2- Nissan

Slouží ke kontaktnímu značení pedálu Nissan pomocí termo tiskárny Kortho HQC. Tiskárna umožňuje rychlost značení až 250 tisku/min.

© 2015 designed by iMind