„Vše začíná ideou“

Značení mikro spray

Slouží k nástřikovému značení dílu pomocí USMR mikrorozprašovacího značkovače . Umožňuje rychlost značení až 180 značek/min.

© 2015 designed by iMind