„Vše začíná ideou“

Stáčečka

Slouží k navíjení svitku hadice odměřené délky pro expedici.

© 2015 designed by iMind