„Vše začíná ideou“

Sekačka hadic

Slouží k přeseknutí hadice v požadované délce, bez přerušení linky.
Velikost hadice do ø60mm.
Rychlost přeseknutí v čase 0,01s .

© 2015 designed by iMind