„Vše začíná ideou“

Odtahový dopravník

Slouží k řízenému pohybu polotovaru hadice v průběhu výrobního procesu. Vstupní část odtahového dopravníku je vybavena stiskacím zařízením pro stlačení hadice v místě seku.

© 2015 designed by iMind