„Vše začíná ideou“

Kuličkovač

Zařízení slouží, ke kontrole vnitřního průměru hadice (průchodnosti). Řešení ocelovou kuličkou, která je vložena do hadice a její poloha je zajištěna dvěma neodym. magnety. Kontrola pomocí induktivního kruhového senzoru. Hlavní požadavek - vyřešit mechanicky.

© 2015 designed by iMind