„Vše začíná ideou“

Dopravník před sekačku

Slouží k posunu a měření délky hadice před sekačkou hadic.

© 2015 designed by iMind